สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
  The Cooperative Economics Society of Thailand

อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5

โครงการ ใบสมัคร Line กลุ่ม

จรรยาบรรณบุคลากรสหกรณ์

 

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมากสุด

ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ (ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ)
คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ประจำปี 2564-2565 (คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ)
จรรยาบรรณสหกรณ์ (จรรยาบรรณสหกรณ์)
คณะอนุกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ประจำปี 2564-2565 (คณะอนุกรรมการดำเนินการสมาคมฯ)
 
Powered by Phoca Download